Adatvédelem


Adatvédelmi nyilatkozat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

A jelen tájékoztatóval e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regiszrtráló illetve ajánlatkérő/kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő felhasználók esetében.

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A reklámok megjelenítése során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra.

A felhasználó által regisztráció során kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása.
Az általunk kezelt személyes adatait nem adjuk ki harmadik személynek!  Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra!

A felhasználó bármikor kérheti a saját személyes személyes adatok törlését.Az erre irányuló igényét a web@gyemant.hu e-mail címre e-mail küldésével, vagy a leiratkozás hírlevélről használatával teheti meg. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Személyes adatai kezeléséről a gyemant.hu felhasználói tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapjak vagy kaptak meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az web@gyemant.hu címre kell eljuttatni, amire 5 munkanapon belül választ kap az érintett. A Fogyasztók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés a fentiekben meghatározottak szerint.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Adatkezelő
Cégneve: R-A Marketing Kft
Cím: 1089 Budapest, Üllői út 102
Adószám: 12780819-2-43